Sản phẩm

Tin tức

LC Multesteridue Pesticide Kit (code#31971)-Bộ chất chuẩn dư lượng thuốc trừ sâu (204 hợp chất)

Liên hê: Công Ty Đại diện Restek tại Việt Nam (Restek Vietnam Distributor) Hotline: 0368855031 LC Multesteridue Pesticide Kit (code#31971)-Bộ chất chuẩn dư lượng thuốc trừ sâu (204 hợp chất) LC Multesteridue Pesticide Kit  Code.#:31971 Hãng: Restek Phát hiện và định lượng dư lượng thuốc trừ sâu an toàn thực phẩm trong nhiều loại trái […]

LC Multesteridue Pesticide Kit (code#31971)-Bộ chất chuẩn dư lượng thuốc trừ sâu (204 hợp chất)

Liên hê: Công Ty Đại diện Restek tại Việt Nam (Restek Vietnam Distributor) Hotline: 0362469990 Email:  restek.vietnam@gmail.com LC Multesteridue Pesticide Kit (code#31971)-Bộ chất chuẩn dư lượng thuốc trừ sâu (204 hợp chất) LC Multesteridue Pesticide Kit  Code.#:31971 Hãng: Restek Phát hiện và định lượng dư lượng thuốc trừ sâu an toàn thực phẩm trong nhiều loại […]

LC Multesteridue Pesticide Kit (code#31971)-Bộ chất chuẩn dư lượng thuốc trừ sâu (204 hợp chất)

Liên hê: Công Ty Đại diện Restek tại Việt Nam (Restek Vietnam Distributor) Hotline: 0368855031 Email:  restekvietnam@gmail.com LC Multesteridue Pesticide Kit (code#31971)-Bộ chất chuẩn dư lượng thuốc trừ sâu (204 hợp chất) LC Multesteridue Pesticide Kit  Code.#:31971 Hãng: Restek Phát hiện và định lượng dư lượng thuốc trừ sâu an toàn thực phẩm trong nhiều loại trái […]

LC Multesteridue Pesticide Kit (code#31971)-Bộ chất chuẩn dư lượng thuốc trừ sâu (204 hợp chất)

Liên hê: Công Ty Đại diện Restek tại Việt Nam (Restek Vietnam Distributor) Hotline:0362469990 Email:  restek.vietnam@gmail.com LC Multesteridue Pesticide Kit (code#31971)-Bộ chất chuẩn dư lượng thuốc trừ sâu (204 hợp chất) LC Multesteridue Pesticide Kit  Code.#:31971 Hãng: Restek Phát hiện và định lượng dư lượng thuốc trừ sâu an toàn thực phẩm trong nhiều loại trái […]

LC Multesteridue Pesticide Kit (code#31971)-Bộ chất chuẩn dư lượng thuốc trừ sâu (204 hợp chất)

Liên hệ Công Ty Đại diện Restek tại Việt Nam (Restek Vietnam Distributor) Hotline: 0362469990 Email:  restek.vietnam@gmail.com LC Multesteridue Pesticide Kit  LC Multesteridue Pesticide Kit (code#31971)-Bộ chất chuẩn dư lượng thuốc trừ sâu (204 hợp chất)Code.#:31971 Hãng: Restek Phát hiện và định lượng dư lượng thuốc trừ sâu an toàn thực phẩm trong nhiều loại trái […]

Mua hóa chất thí nghiệm trường học với giá tốt ở đâu?

Mua hóa chất thí nghiệm trường học với giá tốt ở đâu? Sigmaaldrichvietnam.com  – Đơn vị chuyên kinh doanh dụng cụ thí nghiệm, thiết bị và hóa chất thí nghiệm trường học hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp đa dạng các loại hóa chất tinh khiết phục vụ trong các lĩnh vực như thí […]

Bảng giá hóa chất thí nghiệm Sigmaaldrich trên toàn quốc

Bảng giá hóa chất thí nghiệm Sigmaaldrich trên toàn quốc Công ty hóa chất Sigma Aldrich (Sigma-Aldrich Pte. Ltd) chuyên về hóa chất thí nghiệm cao cấp. Hóa chất bao gồm các loại hóa chất chuẩn, chất chuẩn phân tích, chuẩn dược điển, chuẩn thứ cấp, chuẩn làm việc, dung môi, dung môi sắc ký, hóa […]

Mua hóa chất sigma aldrich dichloromethane ở đâu?

Mua hóa chất sigma aldrich dichloromethane Hãng hóa chất SIGMA ALDRICH Hãng hóa chất SIGMA ALDRICH cung cấp cho rất nhiều ngành khác nhau như: –     Sinh học phân tử: Enzyme, Taq, DNA polymerase –     Nuôi cấy mô thực vật: môi trường MS, kích thích tố sinh trưởng, vi lượng, đa lượng –     Nghiên cứu trên động vật: Neurobasal medium, RPMI, […]

Mua hóa chất sigma aldrich BENZALKONIUM CHLORIDE ở đâu?

Mua hóa chất sigma aldrich BENZALKONIUM CHLORIDE Hãng hóa chất SIGMA ALDRICH Hãng hóa chất SIGMA ALDRICH cung cấp cho rất nhiều ngành khác nhau như: –     Sinh học phân tử: Enzyme, Taq, DNA polymerase –     Nuôi cấy mô thực vật: môi trường MS, kích thích tố sinh trưởng, vi lượng, đa lượng –     Nghiên cứu trên động vật: Neurobasal medium, […]

Show 12 Items of 33 Items
1 2 3