GC COLUMN – FOOD, FLAVOR & FRAGRANCE

GC COLUMN – FOOD, FLAVOR & FRAGRANCE

Liên hệ
Danh mục: Tag:

1.    Phân tích FAME (fatty acid methyl ester)

FAMEWAX Columns (USP 16) (fused silica)
Khoảng nhiệt độ: 20 °C đến 250 °C.
Pha tương tự: Omegawax
Mã đặt hàng

12497

12498

12499

Chiều dài

30m

30m

30m

ID

0.25mm

0.32mm

0.53mm

df

0.25μm

0.25μm

0.50μm

 2.    Phân tích Gia vị và Chất tạo hương
Rtx®-1 F&F Columns (fused silica)
Pha tương tự: HP-1
Nhiệt độ tối đa 3500C

Mã đặt hàng
18023
18038
18053
18024
18039
18054
18010
Chiều dài 30m 30m 30m 30m 30m 30m 50m
ID 0.25mm 0.25mm 0.25mm 0.32mm 0.32mm 0.32mm 0.32mm
df 0.25μm 0.50μm 1.00μm 0.25μm 0.50μm 1.00μm 0.50μm

3.    Phân tích Triglyceride trong thực phẩm

Rtx®-65TG Columns (fused silica)
(pha phân cực cao; Crossbond® 65% diphenyl/35% dimethyl polysiloxane)

Gửi bình luận