Hóa chất chuẩn Sigma Aldrich

Hóa chất chuẩn Sigma Aldrich

Hóa Chất chuẩn Sigma Aldrich là một loại chuẩn đo lường đặc biệt có độ đồng nhất và ổn định nhất định đối với một hoặc một số thuộc tính. Chất chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị, phương tiện đo, đánh giá phương pháp đo hoặc để xác định giá trị về thành phần, tính chất của vật liệu hoặc chất khác. Phổ biến là các chất chuẩn dược điển, chuẩn kim loại dùng trong phân tích AAS và ICP.

 

Liên hệ kinh doanh: 036 8855 031 – gặp Ms.Hà
Công ty TNHH TBKH Sinh Hóa Vina (có thư ủy quyền của hãng Sigma Aldrich)
Email: sales.S@chemos.com.vn
Gmail: sh.ngocha@gmail.com

Liên hệ

Chất chuẩn là một loại chuẩn đo lường đặc biệt có độ đồng nhất và ổn định nhất định đối với một hoặc một số thuộc tính. Chất chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị, phương tiện đo, đánh giá phương pháp đo hoặc để xác định giá trị về thành phần, tính chất của vật liệu hoặc chất khác. Phổ biến là các chất chuẩn dược điển, chuẩn kim loại dùng trong phân tích AAS và ICP

 

Thông tin liên hệ:

Để biết thêm thông tin và mua hàng, xin hãy liên hệ:

Bộ phận kinh doanh:

Ms.Hà 035 8855 031 (P. KINH DOANH)

Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Sinh Hóa Vina

Email: sales.S@chemos.com.vn

Một bình luận

Gửi bình luận