Hóa Chất Restek

Hot

Hãng Restek

Hãng restek cung cấp nhiều hóa chất và chuẩn hỗn hợp dư lượng thuốc trừ sâu, hóa chất chuẩn xăng, hóa chất kiểm nghiệm…..

Nhà máy sản xuất hãng Restek tại Mỹ

Restek luôn cung cấp dịch vụ khách hàng và chất lượng sản phẩm Plus 1. Dịch vụ khách hàng Plus 1 có nghĩa là mỗi nhân viên Restek sẽ làm việc chăm chỉ với sự lịch sử và hữu ích để nhằm đáp ứng và vượt quá yêu cầu của khách hàng.

Restek là một công ty độc lập, trong đó tất cả các nhân viên chia sẻ quyền sở hữu thông qua sở hữu cổ phần. Từ năm 1985, Restek đã liên tục cải thiện chất lượng và dịch vụ khách hàng và phát triển sản phẩm sáng tạo làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn.

Nơi đại diện chính thức hãng Restek tại Việt Nam

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC SINH HÓA VI NA
ĐC: 28/3A Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
ĐT: 0901 827 555
EMAIL: thu@chemos.com.vn
Gmail: hong.chemos@gmail.com
WEBSITE: www.chemos.com.vn

Gửi bình luận