Sản phẩm

Tags: giảm-giá-hóa-chất

Silica gel

Silica gel high-purity grade (Davisil Grade 923), pore size 30 Å, 100-200 mesh

Mua hàng liên hệ: 0901827555 Silica gel high-purity grade (Davisil Grade 923), pore size 30 Å, 100-200 mesh CAS Number 112926-00-8  EC Number 231-545-4  MDL number MFCD00011232  PubChem Substance ID 24852837  NACRES SB.52 SDS Certificate of Analysis (COA) Specification Sheet Similar Products SKU-Pack Size Availability Pack Size Price (SGD) Quantity 214477-50G Estimated to ship on 17.02.2021 – FROM 50 g 140.00 214477-250G Estimated […]

Máy phá mẫu hồng ngoại BUCHI SpeedDigester K-425, K-436

THÔNG TIN SẢN PHẨM Máy phá mẫu hồng ngoại BUCHI SpeedDigester K-425, K-436 Máy SpeedDigester hồng ngoại thiết lập các tiêu chuẩn mới về tốc độ phá mẫu, sử dụng linh hoạt và có khả năng tái lặp kết quả. Làm tăng năng suất mẫu trong xác định nitơ bằng kỹ thuật phá mẫu Kjedahl […]