Đại lý hóa chất Sigma Aldrich tại Việt Nam – Liên hệ kinh doanh: 0368855031

Đại lý hóa chất Sigma Aldrich tại Việt Nam – Liên hệ kinh doanh: 0368855031

Đại lý hóa chất Sigma Aldrich tại Việt Nam – Liên hệ kinh doanh: 0368855031– gặp Ms.Hà

Thư Ủy quyền đại lý Sigma Aldrich Việt Nam

Hãng SIGMA ALDRICH( USA). Cho tới thời điểm hiện tại, hãng SIGMA ALDRICH có nhiều nhãn hàng như: SIGMA, SIGMA ALDRICH, ALDRICH, SUPELCO, Roche… Ngoài ra, Sigma Aldrich còn phân phối các nhãn hàng của Merck Millipore. Với những nhãn hàng như vậy thì hóa chất SIGMA ALDRICH có tới hàng trăm ngàn các loại hóa chất khác nhau, ước tính có khoảng hơn 200,000 loại bao gồm hóa chất thí nghiệm tinh khiết, hóa chất chuẩn, cột sắc ký, và  các vật tư tiêu hao khác.

 

Liên hệ

Hãng SIGMA ALDRICH cung cấp cho rất nhiều ngành khác nhau như:

–     Sinh học phân tử: Enzyme, Taq, DNA polymerase
–     Nuôi cấy mô thực vật: môi trường MS, kích thích tố sinh trưởng, vi lượng, đa lượng
–     Nghiên cứu trên động vật: Neurobasal medium, RPMI, Ham’s F12 nutrient mixture..
–     Nghiên cứu trên Vi Sinh: môi trường nuôi cấy pha sẵn, LB broth, BHI, BHA, MRS broth, Yeast Extract, Peptone, đường..
–     Dược phẩm như chất chuẩn dược liệu, chất chuẩn dược mỹ phẩm, dược thủy sản.
–     PCR và ứng dụng: SYBR®  Gree, Jump Start, KiCqStart®…
–    Cột sắc ký, dung môi, hóa chất và phụ kiện sắc ký
–    Ngành khoa học vật liệu: cung cấp những nguyên liệu cho ngành nghiên cứu nano, chất liệu sinh học..
–     Vật tư tiêu hao thí nghiệm như dụng cụ thủy tinh, màng lọc tiệt trùng, syrine..

Liên hệ kinh doanh: 0368855031– gặp Ms. Hà
Công ty TNHH TBKH Sinh Hóa Vina (có thư ủy quyền của hãng Sigma Aldrich)
Email: sales.S@chemos.com.vn

Gửi bình luận