Mua hóa chất α-Nicotinamide adenine dinucleotide – SigmaAldich

Hot

Mua hóa chất α-Nicotinamide adenine dinucleotide – SigmaAldich

α-Nicotinamide adenine dinucleotide

Synonym: α-DPN, α-Diphosphopyridine nucleotide, α-NAD

Mã hàng: N6636

Quy cách đóng gói

assay ~95%
storage temp. −20°C
SMILES string NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI 1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20+,21-/m1/s1
InChI key BAWFJGJZGIEFAR-OPDHFMQKSA-N
Liên hệ

Gửi bình luận